Piotr Nowak i Łukasz Buczyński wyróżnieni w XXV edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem: „Na krańcach Ziemi”

Opublikowane 10.04.2024
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Konkurs ma na celu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży przyrodą nieożywiona oraz geologią i jej znaczeniem w naszym codziennym życiu. W konkursie wiedzy uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedza geologiczną, przygotowując pracę pisemną, a następnie biorąc udział w teście i turnieju wiedzy. Nad merytoryczną stroną konkursu czuwają specjaliści: geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB oraz pracownicy naukowi licznych uczelni wyższych, a także uznani plastycy i graficy. Co roku konkursowi patronuje Główny Geolog Kraju, polskie uczelnie, organizacje i stowarzyszenia naukowe, kuratoria oświaty, Polski Związek Artystów i Plastyków, liczne parki narodowe i krajobrazowe oraz prywatne firmy.
  W pierwszym etapie konkursu Piotr Nowak, Kamil Babiak i Łukasz Buczyński przygotowali autorskie prace. Piotr opracował „Historię roślin owadożernych”, Kamil opisał ,,Olbrzymy minionych epok, czyli historia plejstoceńskiej megafauny Europy” , a Łukasz „Skrajnie suche tereny Sahary a „Lubelska Biebrza”,. Samodzielnie zebrali informację, często niedostępne w bibliotece czy Internecie, następnie uporządkowali je i zaprezentowali w swojej pracy. Rezultaty pracy uczniów sprawdzali wykwalifikowani geolodzy i eksperci. Praca Piotrka została doceniona i otrzymał tytuł laureata konkursu i znalazł się wśród sześciu najlepszych uczestników z województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Przed Piotrkiem kolejny etap, równie wymagający – testy wiedzy geologicznej obejmujący tematy procesów zachodzących na Ziemi, historii Ziemi oraz surowców naturalnych leżących na terenie Polski. Testy wiedzy odbędą się 25 kwietnia 2024 r. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie, w tym samym dniu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Zdobywcy I miejsca w półfinale w każdej z kategorii wiekowych w regionie awansują do finału ogólnopolskiego. Praca Łukasza również została doceniona i otrzymał wyróżnienie pozaregulaminowe.

  Gratulujemy Piotrkowi i Łukaszowi sukcesu.

  opiekun: Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram