Patryk Panek laureat Konkursu „Moja Wizja Zero”

Opublikowane 09.11.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Patryk Panek uczeń klasy 5 TEMa został laureatem, zajmując miejsce III w V Ogólnopolski Konkursie dla Młodzieży "Moja Wizja Zero" - zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS). Tegoroczne hasłem było: Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym.
  V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pn.: Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.
  Głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych na wsi, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Popularyzacja założeń strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona zainteresowanych. W tym roku KRUS zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami. Dlatego hasło tegorocznego Konkursu brzmi: Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym. Hasło to kieruje uwagę na właściwe stosowanie i magazynowanie szkodliwych substancji w gospodarstwie rolnym, w tym środków ochrony roślin, nawozów czy paliw. Celem Konkursu jest również upowszechnienie wiedzy na temat sposobów ograniczania oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu prewencyjnego – w oparciu o trzy filary strategii Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan – promującego bezpieczny system pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.
  Patryk film nakręcił w formie teleturnieju, w której jedna osoba zadawała pytania o druga na nie odpowiadała. Pytania i odpowiedzi ściśle związane były z bezpieczeństwem w rolnictwie, jakie są normy dotyczące bezpieczeństwa, jak należy je przestrzegać i jak w razie ich złamania są konsekwencje.  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram