Otwarcie ekopracowni OZE

Opublikowane 12.10.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Pani Dyrektor Dorota Bułgajewska-Muzyka przywitała serdecznie przybyłych gości: Starostę Lubartowskiego Pana Tomasza Marzęda, wiceprezesa Zarządu WFOŚIGW w Lublinie Panią Annę Pokwapisz, przewodniczącego Rady Powiatu Lubartowskiego Pana Jana Sławeckiego a także przybyłych nauczycieli Katarzynę Malczewską, Łukasza Najdę, Justynę Atanasow,  Agnieszkę Kuczyńską - Greczanik, Katarzynę Pióro, Monikę Smolarz oraz pedagoga szkolnego Jacka Bednarskiego wraz z przedstawicielami samorządu szkolnego.

  Pani Dominika Gdula zaprezentowała zebranym filmik konkursowy dotyczący działań ekologicznych prowadzonych w szkole.

  Następnie swoją prezezntację przedstawiła reprezezntacja kółka ekologicznego, w składzie: Karolina Cybul i Łukasz Buczyński. Przedstawili oni działania, które są podejmowane w ramach tego kółka pod okiem koordynatorki Katarzyny Malczewskiej. Predstawione zostały działania takie jak: organizowanie 2 razy w roku akcji sprzątanie świata a dodatkowo przedstawiono osiągnięcia uczniów na Konkursie Wiedzy Geologicznej ,,OKAWANGO", podczas którego uczniowie zdobywają wiedze i umiejętności przydatne przy gospodarowaniu OZE. Prowadzący zaznajomili także uczestników uroczystości z podejmowanymi projektami, tj. „Lider wiedzy i ochrony środowiska” oraz „Postaw na słońce”, gdzie zdobywana i szerzona jest wiedza na temat OZE oraz możliwości ich rozwoju.

  Kolejną osobą która przedstawiła prezentację była Agnieszka Kuczyńska Greczanik, prezentacja dotyczyła produktów pszczelich takich jak: pyłek, mleczko pszczele, pierzga oraz miody. Końcowym etapem prezentacji było przeprowadzenie doświadczenia autentyczności miodu. Doświadczenie polegało na wlaniu do talerzyka łyżki miodu, dolaniu zimnej wody oraz zrobieniu kilku okrężnych ruchów zawartości. Miód pochodził z pasieki i nie był podrobionymi innymi substancjami więc w wyniku doświadczenia ukazał nam się w talerzyku plaster miodu. Do porównania była ramka z utworzonym przez pszczoły plastrem komórek woskowych.

  Prezentację wyposażenia Ekopracowni w odnawialne źródła energii przeprowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Łukasz Najda wraz z uczniami klasy 4TE Adrianem Szyszką, Norbertem Wiśniewskim oraz Stanisławem Zarembą. Podczas krótkiego wykładu obecni na otwarciu ekopracowni zostali wprowadzeni w świat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych. Przedstawione zostały ogólne zasady budowy oraz działania instalacji fotowoltaicznej. Szczególną uwagę obecnych zwróciła zagadka, dzięki której w prosty i jednocześnie ciekawy sposób poznali zasadę działania ogniw fotowoltaicznych dzięki którym uzyskujemy energię elektryczną z energii słonecznej. Uczniowie pod opieką nauczyciela zaprezentowali zasadę działania instalacji fotowoltaicznej w praktyce bazując na wyposażeniu Ekopracowni w nowe pomoce dydaktyczne.

  Głos zabrali zaproszeni goście Pan Tomasz Marzęda, Pani Anna Pokwapisz oraz Pan Jan Sławecki, podziękowali za zaproszenie.

  Pani Monika Smolarz wręczyła gościom własnoręcznie wykonane obrazy utworzone z suszem zebranych latem ziół i kwiatów.

  Goście zostali zaproszeni na ekologiczny, kolorowy poczęstunek sporządzony przez Panią Monikę Smolarz, Panią Justynę Atanasow oraz Pana Jacka Bednarskiego.

  Za dekoracje sali odpowiadały p. Justyna Atanasow oraz p. Monika Smolarz.

  Osoby prowadzące i zapowiadające gości: Kacper Wasak  oraz Amelia Jesionek.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram