Opłaty w Bursie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie - Opłata za czesne

Opublikowane 18.10.2023
Autor Dominika Gdula
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Na podstawie Uchwały nr XLIX/358/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 września 2023 r. oraz Zarządzenia nr 49/2023 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie z dnia 02.10.2023 r. opłata za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej od października 2023 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie od osoby.
  Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie:

  54 8707 0006 0021 2736 2000 0010

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram