Olimpiada Języka Angielskiego z elementami technicznymi dla szkół średnich

Opublikowane 15.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • 15 marca 2024 odbył się szkolny etap Olimpiady organizowanej przez Politechnikę Łódzką. Celem konkursu jest stworzenie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą oraz rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy z języka technicznego. W roku szkolnym 2023/2024 Olimpiada promuje treści techniczne z zastosowaniem języka specjalistycznego z szeroko pojętej branży budowlanej, architektonicznej i ochrony środowiska. Motyw przewodni tegorocznej Olimpiady to „Z nami zaprojektuj i zbuduj swoją przyszłość z językiem angielskim”. Podczas eliminacji szkolnych uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny. Mamy nadzieję, że uda im się zakwalifikować do etapu finałowego, który odbędzie się 12 kwietnia w Łodzi.

    Szkolnym opiekunem Olimpiady jest pani Monika Magoń

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram