Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Opublikowane 13.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
  W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
  Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  W dniu 12 marca 2024r. odbyły się eliminacje gminne w Urzędzie Miasta w Lubartowianie.
  Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
  I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
  II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
  III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  Eliminacje gminne miały za zadanie wyłonić po dwie osoby z każdej grupy, a z grupy trzeciej cztery osoby, które będą reprezentować miasto Lubartów na eliminacjach powiatowych. Uczestnicy rozwiązywali testy wyboru składające się z 30 pytań.
  W kategorii szkół ponadpodstawowych III miejsce zajęła Zuzanna Pietrzela uczennica Technikum Ekonomicznego RCEZ w Lubartowie.
  Naszą szkołę reprezentowali:
  Niebrzydowski Patryk 1TB, Aleksander Hawrył 1TB, Sagan Natalia II TR,
  Karczmarz Maja 1Tek

  Opiekun: Daniel Kisiewicz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram