Konferencja z przedstawicielami samorządu i prezentacja projektów młodzieży w ramach projektu „Logika ekologii”

Opublikowane 29.02.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 27 lutego 2024r.uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej dwuletni projekt „Logika ekologii” realizowany w 6 szkołach zawodowych województwa lubelskiego( 5 szkół z Lublina i RCEZ Lubartów).
  Zaproszeni goście :
  Pan Janusz Bodziacki – dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie:
  Pan Tomasz Marzęda – Starosta Powiatu Lubartowskiego:
  Pani Monika Kwiatkowska – radna Rady Miasta Lublin, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Lublin:
  Pan Piotr Choduń – Radny Miasta Lublin, Wiceprzewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin:
  Pani dr inż. Sławomira Dumała z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, mentorka młodzieży w projekcie „Logika ekologii”
  odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów, które dotyczyły ochrony zieleni w mieście i radzeniu sobie z dzikimi wysypiskami, jakości wody w naszych kranach oraz jak badane jest powietrze w naszym regionie. Okazało się, że wg badań woda w naszych kranach nadaje się bezpośrednio do picia a jakość powietrza w województwie lubelskich jest znacznie lepsza niż w innych rejonach Polski.
  W drugiej części uczniowie poszczególnych szkół, w których realizowany był projekt ”Logika ekologii” przedstawiali efekty swoich pomysłów. Na koniec koordynatorzy złożyli obszerną relację z wizyty studyjnej w Oslo.

  Projekt „Logika ekologii” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
  Katarzyna Pióro oraz uczniowie biorący udział w projekcie „Logika ekologii”

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram