Konferencja "Doradztwo klimatyczne" z udziałem uczniów 3TR RCEZ

Opublikowane 26.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 25 marca 2024 roku uczniowie klasy 3TR uczestniczyli w PMDK-u w konferencji informacyjno - edukacyjna „Doradztwo klimatyczne”, organizowanej przez Pana Tomasza Marzędę Starostę Powiatu Lubartowskiego, która rozpoczyna realizację projektu pn. Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej nr FELU.03.02-IZ.00-0018/23 w ramach Priorytetu III: Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, Typ projektu 5: Wsparcie systemów doradztwa sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Uczniowie podczas spotkania mieli możliwość podnieść swoją świadomość klimatyczną, przysłuchując się prelegentom: Panu Januszowi Bodziackiemu, dyrektorowi Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Panu dr Krzysztofowi Siwkowi z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS, który przedstawił prezentację - „Potencjał klimatyczny powiatu lubartowskiego”, Panu dr hab. Stanisławowi Chmielowi, profesorowi UMCS, kierownikowi katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS, który zaprezentował - „Zasoby wodne w dobie zmian klimatu - lokalne i regionalne problemy gospodarowania” oraz Kajetanowi Kosika, koordynatorowi w zespole doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Uczestników spotkania powitał, a także dokonał podsumowania konferencji Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram