Klaudia Kęska z sukcesem w konkursie „3 dobre praktyki na życie bez nałogów"

Opublikowane 21.02.2024
Autor Dominika Gdula
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Uczennica klasy czwartej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista wzięła udział w wojewódzkim konkursie na projekt komiksu, składanki pod tytułem „ 3 dobre praktyki na życie bez nałogów” adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej własny pomysł na budowanie właściwych nawyków, uwzględniając
  minimum trzy najważniejsze czynniki stylu życia wpływające na stan zdrowia, wśród których wyróżnia się między innymi: sen, aktywność fizyczną, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, niestosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), relacje z innymi ludźmi. Konkurs był jednoetapowy, rozstrzygnięty na poziomie wojewódzkim z pominięciem etapu szkolnego i powiatowego i trwał od 23 października 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku. Komisja konkursowa wśród 102 uczniów z 15 szkół ponadpodstawowych z 7 powiatów w dniu 11.12.2023r. w siedzibie WSSE w Lublinie oceniła pod kątem poprawności merytorycznej, walorów graficznych, pomysłowości oraz kreatywności w sposobie interpretacji tematu i czytelności przekazu prace i orzekła, że II miejsce zajmuje Klaudia Kęska z klasy 4Tek. Należy wspomnieć, że udział w konkursie brał także uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 z klasy 2m kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Adam Psionka. Gratulujemy osiągnięć uczniom i dziękujemy za współpracę oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram