Jak trudno jest zrozumieć znane i dostrzec to co nieznane?

Opublikowane 08.12.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • „Jak trudno jest zrozumieć znane i dostrzec to co nieznane?” Na to nieco przewrotnie postawione pytanie z pewnością będą potrafili odpowiedzieć uczniowie klasy IV uczący się w zawodzie technik ekonomista Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, którzy brali udział w projekcie „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?” realizowanego przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu MEiN pt. „Nauka dla Społeczeństwa”. Opiekunem tego projektu w RCEZ Lubartów była Katarzyna Malczewska, nauczyciel geografii.
  W dniu 08 grudnia 2023 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podsumowano działania realizowane w ramach wymienionej inicjatywy. Gośćmi wydarzenia zamykającego cykl zajęć i wykładów adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych byli: wykładowcy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - dr Bożena Kicińska, prof. UW i dr Anna Dudek. Rolę gospodyni pełniła dyrektor RCEZ w Lubartowie Dorota Bułgajewska – Muzyka.

  Celem projektu było upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zrozumienia ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych. Po weryfikacji wniosków przez Komisję Konkursową do projektu zakwalifikowano tylko 6 szkół z całego kraju. W ramach tej naukowej inicjatywy uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych od września do grudnia 2023r., prowadzonych w ramach czterech bloków tematycznych przez wybitnych polskich naukowców:
  • Blok I Czy tracimy lód pod nogami? (dr hab. Maciej Dąbski, prof. ucz. - geomorfolog, dr Katarzyna Greń, geomorfolog).
  • Blok II Plantacyjna „gorączka złota”. Globalne zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi (dr Anna Dudek, geograf)
  • Blok III Czy klimat miasta można „poprawić”? (dr Bożena Kicińska, prof. ucz., klimatolog)
  • Blok IV Masz jakiś problem? Nie jesteś sam! Patologia społeczna w ujęciu geograficznym (dr hab. Tomasz Wites, geograf).
  Na każdy z bloków składał się dwugodzinny wykład online i warsztaty . Czas między wykładem i warsztatami poświęcaliśmy na opracowanie tematów, podanych przez prowadzącego wykład i na przygotowanie się do ich prezentacji oraz dyskusji.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram