III miejsce dla Piotra Nowaka w XXV edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego

Opublikowane 29.04.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Piotr Nowak, uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, zajął III miejsce w półfinale części teoretycznej XXV, jubileuszowej edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem: „Na krańcach Ziemi” w pionie szkół ponadpodstawowych. 25 kwietnia 2024 r. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie Piotr zmierzył się z testem wiedzy geologicznej, obejmującym zagadnienia z procesów zachodzących na Ziemi, historii Ziemi oraz surowców naturalnych leżących na terenie Polski i wykazał się w nim imponującą wiedzą, która zapewniła mu miejsce na podium. W tym samym dniu odbyła się gala podsumowująca rozgrywki i wręczenie nagród. Oprócz Piotra, specjalne, pozaregulaminowe wyróżnienie, otrzymał również inny uczeń naszej szkoły- Łukasz Buczyński. Po oficjalnej uroczystości uczniowie w raz z opiekunem zwiedzili pod opieką przewodnika Muzeum Geologiczne PIG-PIB.
  Konkurs, z tak bogatą już tradycją, ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży przyrodą nieożywioną oraz geologią i jej znaczeniem w naszym codziennym życiu. Jego uczestnicy muszą wykazać się szeroką wiedzą geologiczną, przygotowując pracę pisemną, a następnie biorąc udział w teście i turnieju wiedzy. Nad merytoryczną stroną konkursu czuwają specjaliści: geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB oraz pracownicy naukowi licznych uczelni wyższych, a także uznani plastycy i graficy. Co roku konkursowi patronuje Główny Geolog Kraju, polskie uczelnie, organizacje i stowarzyszenia naukowe, kuratoria oświaty, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Związek Artystów i Plastyków, liczne parki narodowe i krajobrazowe oraz prywatne firmy.
  Gratulujemy Piotrkowi i Łukaszowi sukcesu.
  opiekun: Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram