II ETAP L OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ - ZAWODY OKRĘGOWE

Opublikowane 14.02.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Łukasz Buczyński i Kamil Babiak, uczniowie klasy czwartej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, w dniach 10 i 11 lutego 2024 r. uczestniczyli w drugim etapie L Olimpiady Geograficznej.
  Olimpiada Geograficzna składa się z 5 części, w tym z zawodów szkolnych, okręgowych, finałowych oraz obozu szkoleniowo-kwalifikacyjnego mającego przygotować laureatów do zawodów międzynarodowych. Drugi etap – ten okręgowy, odbył się w Lublinie, stolicy województwa lubelskiego, organizowane są na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przy wsparciu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Okręgowy etap olimpiady składał się z dwóch części: pisemnej, która odbyła się w dniu 10.02.2024r. i ustnej 11.02.2024r. Do części pisemnej podeszli obaj nasi uczniowie i zmierzyli się z trzema zestawami zadań, w trzech podejściach, na rozwiązanie których mieli łącznie 135 minut. Uczestnicy wykazać się musieli znajomością materiału wykraczającą poza podstawowe treści podstawy programowej dla przedmiotu geografia oraz wykorzystać umiejętność obserwacji, analizy literatury, materiałów kartograficznych, statystycznych itp., a także logicznie formułować wnioski i posługiwać się terminologią naukową. W pierwszym dniu konkursowych zmagań zostały ogłoszone wyniki części pisemnej, które kwalifikowały najlepszych zawodników do części ustnej; wśród jedenastu finalistów znalazł się nasz uczeń - Kamil Babiak.
  W dniu 11.02.2024r. odbyła się część ustna wspomnianej wyżej olimpiady, która składała się z dwóch modułów: quizu geograficznego i wypowiedzi ustnej na temat charakterystyki wylosowanego regionu. W zawodach okręgowych nasz uczeń zajął 5 miejsce i tytuł finalisty II etapu L Olimpiady Geograficznej. Otrzymał liczne nagrody rzeczowe, w tym dwie karty podarunkowe do sklepu Empik. Niewykluczone, że suma zgromadzonych punktów pozwoli Kamilowi zakwalifikować się do zawodów centralnych. W tym III, najwyższym już etapie olimpiady, udział wezmą uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali oni co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia.

  Gratulujemy Łukaszowi i Kamilowi udziału w II, okręgowym etapie L Olimpiady Geograficznej
  i trzymamy kciuki, aby Kamil miał możliwość powalczyć z najlepszymi w kraju.

  Katarzyna Malczewska - nauczycielka geografii

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram