Gala stypendystów programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego”

Opublikowane 07.03.2024
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 07 marca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2023 – 2024” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.4 Kształcenie Zawodowe, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską. Stypendia wręczył  marszałek województwa lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski. Wśród ponad 200 stypendystów z trzech powiatów: lubartowskiego, ryckiego i puławskiego znaleźli się nasi uczniowie: Dominika Brzezowska, Łukasz Buczyński, Kamil Babiak, Piotr Nowak z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz Kinga Marczak i Anna Skomorowska z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista.

  Celem projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych uczęszczających do szkół zawodowych. Wsparciem w projekcie objęci zostali uczniowie kształcący się w formie dziennej techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz szkół policealnych, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim. Wsparcie stypendialne jest udzielane w okresie 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

  Stypendystom gratulujemy i życzymy by trud zawsze przynosił owoce, a pasja odkrywania tajemnic nauki stała się wyzwaniem do kolejnych twórczych poszukiwań wiedzy i przyniosła kolejne sukcesy.

           Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram