Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Opublikowane 07.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 06 marca 2024 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie odbył się etap regionalny ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy i skierowany do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. 

  Uczestników powitał przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie Pan Tomasz Abramczyk, który pogratulował młodzieży wygrania I etapu oraz podziękował nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego oraz przygotowanie uczestników do II etapu konkursu.

  W konkursie brali udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Aftyka z klasy 4 TEk i Kinga Marczak z klasy 2 TEk. Uczniowie podczas tego etapu rozwiązywali test z wiedzy obejmującej przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

  Serdecznie dziękujemy naszym uczennicom za wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu oraz za godne reprezentowanie szkoły.

                                                                                                                        Justyna Włosek
  nauczyciel przedmiotów
  zawodowych ekonomicznych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram