Dzień 29 marca 2024r. dniem wolnym w RCEZ

Opublikowane 25.03.2024
Autor Dominika Gdula
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2023 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela dla pracowników niepedagogicznych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ustalono dzień 29 marca 2024r. dniem wolnym za święto przypadające w sobotę t. 6 stycznia 2024r. W związku z powyższym RCEZ w Lubartowie w tym dniu będzie zamknięte.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram