Dominika Brzezowska, Kamil Babiak i Łukasz Buczyński laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO

Opublikowane 10.04.2024
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Kolejny sukces Uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w Konkursie Wiedzy Geologicznej OKAWANGO napawa nas dumą i utwierdza w przekonaniu, że jest to dziedzina wiedzy, która nieustannie fascynuje i motywuje naszą wspaniałą młodzież do twórczej pracy, poszukiwań i badań nad najbardziej fascynującą z planet- Ziemią.

  Konkurs, cyklicznie organizowany przez  Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i wydawnictwo Nowa Era, ma na celu poszerzanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geologii, budowy Ziemi, historii geologicznej naszej planety oraz twórczego i praktycznego zastosowania wiedzy geologicznej w otaczającym świecie.
  Finałowy etap odbył się w dniach 07 – 10 kwietnia 2024r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologii w Chęcinach pod Kielcami. Składał się on z dwóch części pisemnych i prezentacji przygotowanej przez uczestników. Na początku uczniowie musieli wykazać się aktualną wiedzą, m.in. z zagadnień geologii ogólnej na poziomie rozszerzonym szkoły średniej oraz wiedzą poszerzoną o znajomość historii Ziemi, procesów geologicznych, a także umiejętnością pracy z mapą geologiczną czy przekrojami.


  Kamil, Łukasz i Dominika po dwóch pisemnych turach znaleźli się wśród najlepszych uczestników i uzyskali tytuły laureatów konkursu OKAWANGO. Nasi uczniowie uzyskali kolejno Kamil - piąte miejsce w kraju, Łukasz – miejsce dwunaste i Dominika - szesnaste. Kamil, Łukasz i Dominika otrzymali liczne nagrody rzeczowe i  indeksy na Uniwersytet Warszawski.
  Po zmaganiach konkursowych uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę w praktyce, uczestnicząc w warsztatach laboratoryjnych, a także odpocząć i zrelaksować się podczas wycieczki krajoznawczo-geologiczna na trasie Góra Zamkowa, zwiedzania „Rezerwatu Rzepka” oraz geologicznej gry terenowej. Wieczorem, w ramach integracji z innymi uczestnikami, zasiedli przy wspólnym ognisku.

  Gratulujemy Dominice, Kamilowi i Łukaszowi sukcesu.

  opiekun: Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram