BHP w prawie pracy z uwzględnieniem wypadków przy pracy

Opublikowane 08.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 04 marca 2024 roku uczniowie klas 1t, 2m, 3 TEk i 3 TR wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w ramach cyklu szkoleń pod hasłem "Prawo pracy w 45 minut" .
  Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w prawie pracy z uwzględnieniem wypadków przy pracy. Prowadząca przedstawiła kluczowe przepisy prawne dotyczące BHP, które nakładają obowiązki zarówno na pracodawców, jak i pracowników. Podkreśliła odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz obowiązki pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP. Uczniowie zostali również poinformowani o czynnikach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy oraz poruszone zostały zagadnienia związane z wypadkami przy pracy.
  Spotkanie było bardzo pouczające dla uczniów przynosząc im znaczną wiedzę na temat ich praw i obowiązków. Prowadząca podkreśliła wagę świadomości ryzyka zawodowego oraz rolę każdego pracownika w dbaniu o własne bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram