ZAPROSZENIE do konkursu KARAOKE w języku obcym

Opublikowane 27.09.2022
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • KONKURS KARAOKE W JĘZYKACH OBCYCH
  rok szkolny 2022/2023
  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
  ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów
  REGULAMIN
  Cele konkursu:
  1. Motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania wiedzy – poznawanie języka obcego poprzez śpiew
  2. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji
  3. Zachęcanie uczniów do prezentowania talentu na forum – promocja twórczości artystycznej młodzieży.

  Dnia 6 grudnia 2022 roku w naszej szkole zostanie przeprowadzony Konkurs Karaoke w językach obcych. W grę wchodzą języki obce (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, hiszpański, ukraiński itd.).

  1) W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej klas 4-8, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły w dwóch kategoriach: SOLIŚCI oraz GRUPY WOKALNE.

  2) Zgłoszenia przyjmują nauczyciele: Marta Wronowska i Monika Magoń do 15 listopada 2022. Informację można przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: marta.wr7@wp.pl lub marta.wronowska@rcez.lubartow.pl, monika.magon@rcez.lubartow.pl.
  W zgłoszeniu należy podać obowiązkowo: Imię i nazwisko, szkołę, klasę, oryginalnego wykonawcę i tytuł utworu. To samo dotyczy uczniów, którzy zamierzają wystąpić w grupie. Przy zgłoszeniu należy załączyć link z wybraną przez uczestnika wersją karaoke. W przypadku braku tej informacji, wersja karaoke zostanie zaproponowana przez organizatorów konkursu.

  UWAGA!
  DO REGULAMINU ZAŁĄCZONA JEST KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS, KTÓRĄ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ NA PODANY ADRES ORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA ZAREJESTROWANEGO PODCZAS TRWANIA KONKURSU.
  PODPISANĄ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NALEŻY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROM W DNIU KONKURSU.

  BEZ TEJ ZGODY WYSTĘP UCZESTNIKA NIE BĘDZIE MOŻLIWY.

  3) Uczniowie szkół podstawowych oraz liceum ogólnokształcącego przygotowują po 5 utworów karaoke w dowolnych językach obcych. Ilość uczestników wchodząca w skład reprezentacji danej szkoły wynosi maksymalnie 8 osób.

  4) Uczniowie szkół podstawowych oraz liceum ogólnokształcącego przybywają na konkurs pod opieką nauczyciela/ opiekuna.

  5) Każdy wykonawca prezentuje utwory w językach obcych w formie karaoke – tekst utworów w językach obcych będzie dostępny na ekranie.

  6) MIEJSCE KONKURSU: RCEZ w Lubartowie

  7) Konkurs odbędzie się w jednym etapie: dnia 6 grudnia 2022 w godzinach 10.00 – 14.00.

  8) Kolejność występów:
  * Uczniowie szkół podstawowych klas 4-8
  * Uczniowie liceum ogólnokształcącego
  * Uczniowie technikum zawodowego oraz szkoły branżowej

  9) Występy oceniać będzie jury, w skład którego wchodzić będą: dyrektor szkoły oraz nauczyciele języków obcych. Oceniane będą: poprawność językowa, ekspresja muzyczna, walory sceniczno - aktorskie (gestykulacja, sposób wykonania utworu), wrażenie artystyczne.

  SKALA OCENIANIA:
  a) 1 pkt poprawne wykonanie utworu
  b) 3 pkt – bardzo dobre wykonanie utworu
  c) 5 pkt – wybitne wykonanie utworu

  10) Dla uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  WAŻNE!!!
  TERMIN KONKURSU ZALEŻNY JEST OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ I MOŻE ZOSTAĆ PRZESUNIĘTY. INFORMACJA TA ZOSTANIE PRZEKAZANA KAŻDEJ ZE SZKÓŁ Z WYPRZEDZENIEM.

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku kliknij tutaj

  Karta zgłoszeniowa kliknij tutaj


  Organizatorzy konkursu
  Marta Wronowska
  Monika Magoń

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram