XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Opublikowane 11.01.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • 09 stycznia 2023 roku odbył się szkolny etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska i jednostek Ligi Ochrony Przyrody. W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział 20 uczniów z klas 2TEk, 3TEk, 3TE i 4THEka i 4 THEkb.

  Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstawowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych geografii, chemii, fizyki. Wymagana jest od uczestników znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

  Każdy uczestnik konkursowych zmagań rozwiązywał test złożony z 50 zadań. Aby zakwalifikować się do następnego etapu należało uzyskać minimum 80% punktów.

  Najlepszy wynik uzyskali:

  1.Sylwia Sienkiewicz 3TEK - 31 pkt.

  1.Piotr Nowak 3TEK - 31 pkt.

  • Kamil Babiak 3TEK - 30 pkt.

  Gratulujemy!!!!

  Opiekun uczniów - nauczyciel geografii Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram