XXII DZIEŃ PAPIESKI „Blask prawdy”

Opublikowane 17.10.2022
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w kraju obchodzony jest Dzień Papieski. To dzień radości, pamięci o Papieżu Polaku, w łączności z obecnym Ojcem Świętym. W tym roku Dzień Papieski obchodzony był 16 października pod hasłem: „ Blask prawdy”. Jego tegorocznym obchodom przyświecało hasło „Blask prawdy”.  Jest to tytuł a zarazem pierwsze słowa encykliki Jana Pawła II z 1993 roku. Dziesiąta encyklika Papieża Polaka,  Blask Prawdy,  traktuje o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Celem encykliki stało się przypomnienie prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.

            W całej Polsce, w Dzień Papieski odbywały się liczne wydarzenia przygotowane przez stypendystów i przyjaciół Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: m.in. kiermasze, biegi, koncerty. W dniu tym również odbywa  się zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

            Nasza społeczność szkolna także chciała uczcić pamięć Papieża Jana Pawła II. W ramach szkolnych obchodów XXII Dnia Papieskiego, na korytarzu szkolnym została przygotowana okolicznościowa wystawa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II. Zaś podczas długiej przerwy została zaprezentowana audycja w szkolnym radiowęźle na temat idei Dnia Papieskiego. Na zakończenie miłym i słodkim akcentem szkolnych obchodów XXII Dnia Papieskiego była  degustacja słynnych kremówek przez uczniów i  pracowników naszej  szkoły.

  Anna Pankowska - Słomka

  Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu Magisterium Kościoła jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie można oddzielać wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).

  ks. Sebastian Natoniewski

  Dzień Papieski pod hasłem "Blask Prawdy"
  Dzień Papieski pod hasłem "Blask Prawdy"
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram