XV edycja konkursu pt. „KULTURA I OBYCIE UMILAJĄ ŻYCIE”

Opublikowane 01.06.2023
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 31.05.2023 roku odbyła się XV edycja konkursu pt. ,,Kultura i obycie umilają życie. Sięgnij po wybrane elementy savoir –vivre’u i nie tylko”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych, a także w domu, w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. Do rywalizacji o miano najbardziej zaprzyjaźnionych z zasadami etykiety zgłosiło się osiem pięcioosobowych drużyn  z klas pierwszych naszej szkoły, przygotowanych przez pedagoga, nauczycieli i wychowawców klas. Wiedzę i jakość wykonanych przez zespoły zadań oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca komisji Magdalena Guz, nauczyciele – Elżbieta Rola, Ilona Puła, Joanna Lipska, Urszula Martyniuk, Marzena Foltyn i Zbigniew Zarzycki oraz uczennice klasy 2a: Justyna Urbaś i Nikola Krukowska, które pomagały w przeprowadzeniu konkursu.

  Uczestnicy rozpoczęli zmagania od, okazuje się, że w dzisiejszych czasach już bardzo trudnej, umiejętności wiązania krawata. Następnie zaprezentowali się w takich konkurencjach jak: kodeks kulturalnego ucznia - plakat, scenki rodzajowe, pięknie nakryty stół, recytacja wiersza, m. in. własnego autorstwa, moda na dwie różne okazje, układanie puzzli. Ostatnią konkurencją było losowanie pytań - test, który sprawdzał zdobytą w szkole wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie.

  Najlepszą grupą okazała się klasa 1TR- kształcąca w zawodzie technik rachunkowości i klasa 1t- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Kolejne miejsca zdobyły reprezentacje klas 1TEk, 1c, 1TE, 1m, 1TB, 1b. Pomysłowość i kreatywność uczestników w rozwiązywaniu zadań przyniosły im wiele satysfakcji, ale przede wszystkim zapewniły dobrą  zabawę, motywującą do doskonalenia i nabywanych umiejętności, które wpływają na wizerunek każdego człowieka. Konkurs w tym roku odbył się podczas Dnia Otwartego naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i udział we wspólnej zabawie i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!

  Koordynator konkursu: Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram