Wyjazd młodzieży na panel: „Prymas Stefan Wyszyński do młodych, o młodych i z młodymi”

Opublikowane 28.10.2022
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W czwartek 27.10.2022 r. przedstawiciele naszych uczniów z klas: 1TE, 3TEK i 3TM uczestniczyli w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w panelu: „Prymas Stefan Wyszyński do młodych, o młodych i z młodymi”. Organizatorem panelu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego. Natomiast patronat honorowy objęli: Wojewoda Lubelski - Pan Lech Sprawka i Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk. Spotkanie to miało być zachętą do bliższego poznania sylwetki i nauczania Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, a także do wspólnej rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Prelegenci: ks. Dr hab. Dominik Zamiatała (prof. z Uniwersytetu S. Wyszyńskiego w Warszawie), Pani Beata Mackiewicz (Instytut Prymasa Wyszyńskiego), Bogdan Kędziora (historyk, współpracownik tygodnika  Niedziela) przybliżyli młodzieży biografię Prymasa Tysiąclecia, zwracając uwagę na trudną rzeczywistość polityczną, która dotknęła Polski Kościół Katolicki. Szczególne miejsce wśród gości przeznaczone zostało dla  pani Iwony Czarcińskiej, która jest świadkiem życia Księdza Prymasa. Pani Iwona podzieliła się swoim świadectwem i wspomnieniami ze wspólnych spotkań ze Stefanem Wyszyńskim. Z jej opowiadań wynika, że Prymas był bardzo charyzmatyczną osobą o wielkim autorytecie wśród młodego pokolenia a  jednocześnie osobą pełną empatii i dobroci wobec drugiego człowieka. Osobiste wspomnienia pani Iwony zostały odebrane przez młodzież z wielką uwagą i nagrodzone dużymi brawami. Po prelekcjach młodzież miała możliwość zadawania pytań, za co była nagradzana biletem do kina na premierę filmu „Prorok”. Na pamiątkę uczestnikom spotkania pozostaną zdjęcia oraz książki: „Biografia Stefana Wyszyńskiego” i „Zapiski więzienne” Prymasa oraz zaproszenie na kolejną część konferencji.

    Anna Pankowska - Słomka

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram