Wycieczka uczniów na Politechnikę Lubelską

Opublikowane 09.11.2022
Autor Dominika Gdula
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 9 listopada br. uczniowie RCEZ w Lubartowie z klasy drugiej technikum mechanicznego pod opieką Elizy Gajownik, Jarosława Lemieszka i Wojciecha Janeczka uczestniczyli w wycieczce do Politechniki Lubelskiej, w ramach projektu pt. "TECHNIKA AKADEMICKIE JAKO DEPARTAMENTY PROMOCJI NAUKI W OTOCZENIU SPOŁECZNO-BIZNESOWYM".
  Celem wycieczki była promocja nauki w partnerskich ośrodkach szkolnych z prelekcjami naukowymi prezentującymi osiągniecia pracowników uczelni oraz propagowanie korzyści z uprawiania nauki ze szczególnym ukierunkowaniem na poziom satysfakcji, rozwój zainteresowań i pasji naukowych. Uczniowie uczestniczyli m.in. w zajęciach informatycznych z zakresu inżynierii mechanicznej. W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC, uczniowie mieli okazję zapoznać się i spróbować swoich sił w programowaniu obrabiarki firmy Heidenhain. Następnie wysłuchali wykład nt. „Własności przemysłowej, czyli niecodziennych wytworów człowieka w życiu codziennym”. Prelekcja dotoczyła wynalazków opatentowanych i zastrzeżonych znaków towarowych. Odbył się również bardzo ciekawy wykład pana profesora Jerzego Józwika nt. „Wybranych zagadnień analizy cech geometrycznych powierzchni
  części wytwarzanych w technologii przyrostowej SLM”. Technologia ta ma zastosowanie m.in. w stomatologii, medycynie, inżynierii samochodowej, lotnictwie i budowie turbin. Przeprowadzony został również, pokaz wydruku 3D na drukarce polimerowej która ma ogromne zastosowane w obecnych czasach. Przedstawiono też, kilka nowoczesnych obrabiarek numerycznych w pracowni obrabiarek. Zwiedzanie zasobów katedry mechanicznej Politechniki Lubelskiej zakończone zostało wspólnym pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników wycieczki.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram