Wolontariusze RCEZ na 30. Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”

Opublikowane 07.06.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Jak, co roku wolontariusze z Regionalnego Centrum Edukacji w Lubartowie pomagali w organizacji Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”. W tym roku 3 czerwca odbył się już 30 jubileuszowy bieg, którego organizatorami jest NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni i Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin”, zaś współorganizatorami: IPN Oddział Lublin i Lubelskie Kuratorium Oświaty. Istotą organizacji Biegu jest upamiętnienie wydarzeń z lipca 1980 roku, kiedy pracownicy Lubelszczyzny po raz pierwszy masowo upomnieli się o wolność i godność. W tegorocznym biegu rywalizowało blisko 2 tysiące osób od najmłodszych po seniorów. Na zaproszenie organizatorów wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu z RCEZ w Lubartowie wspierani przez uczniów z kilku szkół powiatu lubartowskiego m.in. ze Szkół Podstawowych w Nowej Wsi, Starej Wsi, w Woli Sernickiej oraz Zespołu Szkół w Kamionce wsparli bieg swoją pracą i zaangażowaniem. Udział wolontariuszy w biegu, o tak szczytnym celu, jakim jest upamiętnienie strajków Lubelskiego Lipca ’80 stanowi piękny wzór kształtowania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

    Opiekunowie wolontariuszy: Daniel Kisiewicz, Klaudyna Turzańska.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram