Warsztaty informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS

Opublikowane 04.11.2022
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Młodzież Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyła w warsztatach
  informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS ze specjalistami w ramach
  współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osób Potrzebujących AGAPE
  w Lublinie. Realizowane jest zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia-
  zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS pt. „Wspieranie działań profilaktycznych
  w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do młodzieży szkolnej klas
  ponadpodstawowych. Treści przedstawione to: diagnostyka HIV, profilaktyka, zagadnienia
  dotyczące leczenia, dane epidemiologiczne, zagadnienia prawne odnośnie HIV/AIDS,
  postawy wobec obcowania z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS.
  Przedstawiono możliwości anonimowych badań na obecność wirusa HIV (gdzie, kiedy, jak to
  wygląda), a także fakty i mity na temat HIV/AIDS. Po warsztatach każdy z prowadzących
  specjalistów odpowiadał na indywidualne pytania zainteresowanych. Uczestnicy zajęć
  otrzymali materiały edukacyjne oraz drobne gadżety, będą mogli zweryfikować swoją wiedzę
  podczas konkursu na etapie szkolnym i międzyszkolnym.

  Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach.
  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram