Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Opublikowane 05.09.2022
Autor Dominika Gdula
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Oficjalna uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęła się o godzinie 10.30. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchaniu hymnu narodowego uczeń prowadzący uroczystość Łukasz Buczyński z klasy 3 TEk podkreślił znaczenie obchodzonej w dniu 1 września rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniał, że choć ten dzień kojarzy nam się z rozpoczęciem roku, to nie zawsze tak było. 1 września 1939 roku wybuchła wojna, która okazała się być początkiem najtragiczniejszych wydarzeń współczesnej historii.


  Następnie pani Dyrektor Dorota Bułgajewska - Muzyka powitała wszystkich zebranych – przybyłych gości, grono pedagogiczne, młodzież i pracowników szkoły. Kolejno swoje przemówienie wygłosił Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Skwarek, który życzył wielu sukcesów wszystkim zgromadzonym. Ważne słowa skierował również do młodzieży Przewodniczący Rady Powiatu Lubartowskiego Pan Tomasz Marzęda. Natomiast Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że ten rozpoczynający się rok szkolny jest rokiem, w którym czeka nas wiele różnych wyzwań.


  Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości. Ostatnim punktem powitania nowego roku szkolnego, aby w pełni przygotować się do nauki, były spotkania uczniów z wychowawcami. Z zapałem i chęcią do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.


  Organizatorzy

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram