Uczniowie RCEZ z wizytą w Banku Spółdzielczym w Lubartowie

Opublikowane 25.05.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W czwartek uczniowie Technikum Ekonomicznego z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej mieli okazję odwiedzić Bank Spółdzielczy w Lubartowie. Wycieczka miała na celu zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem banków spółdzielczych, przedstawienie produktów ,a także omówienie współpracy banku z przedsiębiorcami. Szczególną uwagę zwrócono również na edukację w aspekcie bezpieczeństwa klientów banku.

  Na początku spotkania Prezes BS w Lubartowie Zbigniew Kosik prowitał młodzież i zaprosił na spotkanie z wiceprezesem BS Mirosławem Gajewskim oraz dyrektor oddziału banku Sylwią Marzędą, którzy opowiedzieli o zasadach działania banków spółdzielczych. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że tego rodzaju instytucje są własnością członków społeczności lokalnej. Każdy klient, stając się członkiem banku, ma wpływ na podejmowane decyzje, a generowane zyski są reinwestowane w lokalną gospodarkę. Uczniowie poznali też historię polskiej spółdzielczości, różnorodność ofert produktów bankowych, takich jak kredyty mieszkaniowe, samochodowe, konta oszczędnościowe i lokaty.

  Szczegółowo omówionym zagadnieniem było również bezpieczeństwo klientów banku, a zwłaszcza zagrożenia związane z oszustwami internetowymi, phishingiem oraz sposobami, w jakie bank chroni dane klientów. Młodzież miała okazję zadawać pytania i dowiedzieć się, jak samodzielnie zabezpieczyć swoje konto bankowe oraz jak rozpoznać potencjalne zagrożenia w sieci.

  Efekty tej wizyty mogą być nieocenione dla uczestników. Po pierwsze, uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa finansowego, która będzie przydatna w przyszłości, gdy będą samodzielnie zarządzać swoimi środkami. Po drugie, wycieczka dała im wgląd w różnorodność produktów bankowych, co może pomóc im w podejmowaniu przemyślanych decyzji finansowych. Po trzecie, uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielem zarządu banku pozwoliło im lepiej zrozumieć rolę banków spółdzielczych w lokalnej społeczności. Taka interakcja między szkołą a instytucjami finansowymi przyczynia się do pełniejszego rozwoju umiejętności i świadomości uczniów na temat funkcjonowania sektora bankowego oraz roli banków spółdzielczych w społeczności lokalnej.

  Organizatorami i opiekunami grupy byli Marzena Nowak i Mariusz Puła.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram