UCZNIOWIE RCEZ W II ETAPIE XLIX OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ - ZAWODY OKRĘGOWE

Opublikowane 20.12.2022
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • geo

  Łukasz Buczyński i Kamil Babiak – uczniowie klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zakwalifikowali się do II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej (jest to etap okręgowy).

  W pierwszym etapie szkolnym zawodów uczniowie przygotowali autorskie prace pod opieką p.
  Katarzyny Malczewskiej, które zostały ocenione przez komisję szkolną i wysłane do oceny
  przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej. Uczniowie wykazali się
  aktualną wiedzą z przedmiotu geografia, dotyczącej zagadnień przyrodniczych (przyrody
  nieożywionej i ożywionej) oraz wykorzystania gospodarczego, np. użytkowania ziemi, rolnictwa,
  osadnictwa i budownictwa, transportu, górnictwa, przetwórstwa przemysłowego itp. Zadaniem
  uczniów było podanie podobieństwa i różnice związane ze środowiskiem przyrodniczym dwóch
  wybranych regionów geograficznych. W analizie wykorzystali dostępne geoportale. Przedstawili
  różnice w działalności człowieka i zagospodarowaniu wynikające z ich odmienności
  przyrodniczej. Samodzielnie zebrali informacje, często niedostępne w bibliotece czy Internecie.
  Następnie uporządkowali je i zaprezentowali w swojej pracy.
  Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 7 grudnia 2022 r. uchwałę o dopuszczeniu do
  zawodów pisemnych II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca
  pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady
  Geograficznej na 75 punktów lub więcej. Nasi uczniowie otrzymali: Łukasz Buczyński 75
  punktów i Kamil Babiak 79 punktów.
  Przed Łukaszem i Kamilem drugi etap, równie wymagający – składający się z części pisemnej i
  ustnej dotyczący tematów geografii fizycznej, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej,
  geografii regionalnej.
  Życzymy Kamilowi i Łukaszowi sukcesu w drugim etapie, który planowany jest na 4 i 5 lutego
  2023.

  Katarzyna Malczewska - nauczycielka geografii

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram