UCZNIOWIE RCEZ NA WARSZTATACH TEMATYCZNYCH DLA FINALISTÓW KONKURSU „CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU” NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

Opublikowane 06.02.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 02.02.2022 uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, finaliści konkursu ekologicznego, brali udział w warsztatach pt. "Człowiek w środowisku" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach tematycznych, m.in.: „Fotowoltaika – energia ze słońca” prowadzonych przez dr hab. inż. Jacka Kapicę i dr inż. Marka Ścibisza, „Wykorzystanie biomasy w procesie spalania i fermentacji” autorstwa dr hab. inż. Artura Kraszkiewicza i dr hab. inż. Alinę Kowalczyk-Juśko, „Mikroorganizmy w bioremediacji środowiska” realizowanych przez dr inż. Kamilę Rybczyńską-Tkaczyk i dr hab. inż. Justynę Bohacz, „Technologie oczyszczania oraz zagospodarowania wód i ścieków” – prowadzący: dr hab. inż. Michał Marzec, dr inż. Agnieszka Listosz, mgr inż. Karolina Jóźwiakowska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec oraz „Procesy zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego” przeprowadzonych przez dr inż. Macieja Combrzyńskiego i prof. dr hab. inż. Tomasza Oniszczuka.
  Warsztaty były ściśle powiązane z konkursem, a prezentowane podczas nich zagadnienia pojawią się w pytaniach II etapu konkursu ,,Człowiek w środowisku”, która odbędzie się w marcu 2023 r. Mamy zatem nadzieję, że nasi uczniowie zapamiętali wszystkie informacje i równie dobrze wypadną na szczeblu wojewódzkim konkursowych zmagań. Dla zwycięzców i finalistów przewidziane są cenne nagrody, m.in. laptopy oraz dwudniowe warsztaty w Roztoczańskim Parku Narodowym i Poleskim Parku Narodowym.
  Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji Wielkiej Lekcji i konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka. Konkurs został również objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.
  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram