UCZEŃ RCEZ NA WARSZTATACH DLA FINALISTÓW WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU "CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU"

Opublikowane 18.04.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 13-14.04.2023 uczeń trzeciej klasy Technikum Zawodowego, Kamil Babiak, uczestniczył w warsztatach naukowych zorganizowanych dla finalistów Wojewódzkiego Konkursu "Człowiek w Środowisku", które odbyły się w Roztoczańskim Parku Narodowym.
  Warsztaty składały się z 3 części:
  1. Zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w tym wystaw „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz „Bioróżnorodność Roztocza” oraz zajęcia terenowe pt. Funkcjonowanie RPN na pograniczu historycznej części Zwierzyńca –
  uwarunkowania historyczno-topograficzne. „zielone” i „niebieskie” technologie na przykładzie wybranych obiektów RPN.
  2. Zajęcia terenowe na ścieżce historyczno-przyrodniczej na Bukową
  Górę - lasy RPN, bioróżnorodność, zmienność drzewostanów i krajobrazów, geologia Roztocza i jej skutki, historia regionu na przykładzie analizy miejsc i
  wydarzeń związanych z II wojną światową.
  3. Zajęcia terenowe w Izbie Leśnej, ścieżce dendrologicznej i krajobrazowej, Ośrodku Hodowli Zwierząt - Służba leśna dawnej Ordynacji Zamojskiej, historia Florianki, dendrologia, konik polski, krajobraz, monitoring środowiska przyrodniczego.
  Warsztaty zorganizowane zostały przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Roztoczański Park Narodowy.

  opiekun konkursu: Edyta Kozieł

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram