Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w RCEZ

Opublikowane 16.09.2022
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami
  pozarządowymi, przygotowało informację o organizacji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.
  Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do
  jego ochrony, jest ważnym celem edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych
  skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod i form jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to
  pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.
  Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w naszej Szkole i Bursie Szkolnej, był dla nas okazją,
  aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści
  dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne.
  W prowadzonych w tygodniu przygotowawczym zajęciach z wychowawcą, pokazie filmowym,
  gazetkami i wystawami oraz przygotowanym przez uczniów i nauczycieli finałowym flash mob,
  chcieliśmy zmienić obiegowe i niesprawdzone opinie, mity internetowe lub wyniki pseudobadań.
  Zgromadziliśmy i przekazaliśmy wiarygodne materiały edukacyjne o zdrowiu, które Ministerstwo
  Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi
  przygotowało dla nas w pakiecie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
  Celem akcji Tygodnia dla chorób zakaźnych było i jest przekazywanie wiedzy i umiejętności
  potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-
  informacyjnej pozwoliła nam, na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów,
  i nauczycieli.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram