Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z RCEZ

Opublikowane 21.02.2023
Autor Dominika Gdula
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w dniu 20 lutego 2023 roku odbyła się Gala wręczenia uczniom ze szkół z terenu województwa lubelskiego stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


  Z naszej szkoły Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali uczniowie Technikum Zawodowego: Monika Tołubińska (4 THEKb) oraz Jakub Gdula (4TBa).

  Dla zgromadzonych przygotowano część artystyczną, w której wystąpił Zespół wokalny „DYWIZJON” złożony z uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie pod kierownictwem muzycznym pana Andrzeja Królikowskiego.

  Serdecznie gratulujemy naszym Stypendystom!!!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram