Profilaktyka nowotworów kobiecych

Opublikowane 17.11.2022
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Nowotwory narządu rodnego oraz rak piersi zajmują drugie miejsce wśród nowotworów
  złośliwych występujących u kobiet. Około 30-40% przypadków ma charakter dziedziczny,
  zwykle odpowiada za nie mutacja w genie BRCA1 i BRCA2. Każdego roku odnotowuje się
  około 14 tysięcy nowych zachorowań na raka piersi, a 5 tysięcy kobiet umiera. Dlatego tak
  ważna jest wczesna profilaktyka, rozwijanie świadomości i kształtowanie dobrych nawyków
  wśród młodych kobiet i mężczyzn.
  15 listopada 2022 r. młodzież z klasy 4 THEKb wzięła udział w spotkaniu poświęconym
  profilaktyce nowotworów kobiecych, które przeprowadziła Pani Agnieszka Brześcińska,
  Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Lubartowie. W swojej prelekcji Pani Agnieszka
  szczegółowo i obrazowo przedstawiła rodzaje nowotworów, czynniki ryzyka i możliwości
  jakie daje współczesna medycyna, aby rak nie stał się wyrokiem. Jako doświadczona,
  wieloletnia położna, która zetknęła się z setkami przypadków onkologicznych wśród kobiet,
  zachęcała uczennice do regularnego samobadania piersi, wizyt u ginekologa i wykonywania
  cytologii. Wspomniała również o tym, jak wielką rolę odgrywają panowie w przekonaniu
  swoich partnerek, przyjaciółek, matek do kontroli i zadbania o własne zdrowie. Uczniowie
  zapoznali się z najważniejszymi wytycznymi i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa
  Ginekologicznego, a także mieli możliwość palpacyjnego badania modelów piersi objętych
  zmianami nowotworowymi.
  Spotkanie, zorganizowane we współpracy z przewodniczącą Rady Rodziców- Panią
  Katarzyną Jesionek, przebiegło w atmosferze zaufania i otwartości. Pani Agnieszka
  Brześcińska nawiązała bardzo dobry kontakt z młodzieżą, dzięki czemu uczniowie nie bali
  się zadawać pytań i wyrażać własnych poglądów. Serdecznie dziękujemy za przekazaną
  wiedzę i troskę o zdrowie naszych uczniów.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram