Ogólnoszkolny Konkurs na logo promujące mediacje „Mediacja ma Moc”

Opublikowane 14.12.2022
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 12 grudnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbyło się ponadregionalne spotkanie promujące mediacje szkolne i rówieśnicze, w którym uczestniczyli m.in. wójt gminy Międzyrzec Podlaski pan Krzysztof Adamowicz, p. Anna Radziwiłko konsultant LSCDN w Lublinie, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie p. Małgorzata Kowalska, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, kierownicy jednostek Urzędu Gminy, mediatorzy, nauczyciele.
  W trakcie wydarzenie rozstrzygnięto konkurs na LOGO promujące mediacje „Mediacja ma MOC”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Pan Krzysztof Adamowicz oraz Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli p. Krzysztof Staruch.
  Wydarzenie prowadziła dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy p. Monika Swórska. Uczniowie klasy VI i VIII przygotowali pod kierunkiem p. Justyny Deneki (koordynatora konkursu i mediatora szkolnego) część artystyczną, poświęconą problematyce mediacji rówieśniczych i niełatwej sztuce budowania mostów porozumienia. Dekoracje przygotowała p. Anna Łuciuk.
  Konkurs był wspólną ideą mediatorów z rejonu północne lubelskie, powstałą podczas konferencji „Planowanie pracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych”, która odbyła się 4.10.2022 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie, a dedykowana była uczestnikom szkoleń z mediacji, rekomendowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, a prowadzonych przez trenerów LSCDN.
  W kategorii szkół podstawowych wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
  I m. - Maja Kwasińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach),
  II m. - Mikołaj Latoch (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach),
  III m. – Milena Sawczuk (Publiczna Szkoła podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy),
  Wyróżnienia: Oliwia Krasuska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach) oraz Krzysztof Jarzębski (Szkoła Podstawowa w Łomazach).

  W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła Klaudia Kęska z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Opiekunowie M. Guz, J. Bednarski
  Zwycięskie logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych i promocyjnych. Spotkanie zakończyło się ustaleniem kierunków dalszej współpracy w zakresie budowania sieci mediatorów.
  Konkurs został zorganizowany przy współpracy p. Sędzi Małgorzaty Kowalskiej – koordynatora ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, p. Anny Radziwiłko – konsultanta ds. wspomagania szkół i placówek w zakresie wychowania, opieki i pomocy-psychologicznej oraz profilaktyki LSCDN, p. Marzanny Grzeszczyk - wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Ewy Tarasiuk – przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim, p. Marty Cybulskiej-Demczuk – kierownik Referatu Oświaty Gminy Międzyrzec Podlaski.
  /Źródło, foto Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy/

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram