Nasi uczniowie na obchodach dnia GIS

Opublikowane 17.11.2022
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 16.11.2022 uczniowie z klas 3 TEk i 4TEMa pod opieką M. Lech, J. Bednarskiego i K. Malczewskiej uczestniczyli w obchodach GIS DAY 2022 organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  GIS DAY powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri. Organizowany jest na świecie od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. W naszym kraju już od kilkunastu lat Esri Polska wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące Dzień GIS-u. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS (Geograficzne Systemy Informacji). Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.
  Na tegorocznych obchodach Dnia GIS-u uczniowie RCEZ uczestniczyli w wykładach dotyczących między innymi: 10 lat kierunku geoinformatyka w UMCS, zastosowanie GIS w aplikacjach mobilnych, pokrewieństwo przestrzenne, czyli o GISie w genealogii, modele przestrzeni geograficznej.
  Udział w GIS DAY pozwolił naszym uczniom na nieco inne niż dotychczas postrzeganie przestrzeni geograficznej. Mieli oni możliwość obserwowania wykorzystania narzędzi GIS w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie wykorzystają w niedalekiej przyszłości – na egzaminie maturalnym z geografii.
  Uczniowie po uzyskaniu garści informacji geograficznej podzieleni w pięcioosobowe grupy wzięli udział w zabawie integracyjnej, która wymagała współpracy i współdziałania między uczestnikami w Escape Room. Każda gra skupiają się na pracy zespołowej, strukturach w grupie, osobistej motywacji, wspólnym rozwiązywaniu problemów oraz usprawnianiu indywidualnych cech. Zabawa była dla naszych bardzo ekscytująca, wciągająca, a także zawierała elementy edukacyjne oraz integracyjna.

  Katarzyna Malczewska - nauczyciel geografii

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram