Łukasz Buczyński - „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

Opublikowane 08.12.2022
Autor Elżbieta Mizio
  • Rok szkolny 2022-2023

  •  

  • Galerie

  •  

  • Kronika szkoły

  • Łukasz Buczyński stypendysta czwartego etapu programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, organizowanego od 2019 roku programu stypendialnego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zadaniem programu jest aktywnie wspierać rozwój młodzieży szkół ponadpodstawowych. Uczeń Łukasz Buczyński realizował zadania przyrodnicze i prośrodowiskowe, zdobył też wiedzę z zakresu ekologii oraz dbałości o zdrowy tryb życia. Do programu, adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, przystąpiło 27 szkół z województwa lubelskiego. Formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu wypełniło 26 uczniów, otrzymując tym samym tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska” oraz jednorazowe stypendium. Wśród stypendystów jest uczeń naszej szkoły Łukasz Buczyński z klasy 3TEk, którego opiekunem była Katarzyna Malczewska. Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska” jest realizowany przez WFOŚiGW w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Programu objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

    Katarzyna Malczewska - nauczycielka geografii

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram