II ETAP XLIX OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ - ZAWODY OKRĘGOWE

Opublikowane 08.02.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Łukasz Buczyński i Kamil Babiak, uczniowie klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, w dniach 4 i 5 lutego 2023 r. uczestniczyli w drugim etapie XLIX Olimpiady Geograficznej.
  Okręgowy etap olimpiady składał się z dwóch części: pisemnej, która odbyła się w dniu 4.02.2023r. i ustnej 05.02.2023r.. Do części pisemnej podeszli obaj nasi uczniowie i zmierzyli się z trzema zestawami zadań, w trzech podejściach, na rozwiązanie których mieli łącznie 135 minut. Uczestnicy wykazać się musieli znajomością materiału wykraczającą poza podstawowe treści podstawy programowej dla przedmiotu geografia oraz wykorzystać umiejętność obserwacji, analizy literatury, materiałów kartograficznych, statystycznych itp., a także logicznie formułować wnioski i posługiwać się terminologią naukową. W pierwszym dniu konkursowych zmagań zostały ogłoszone wyniki części pisemnej, które kwalifikowały najlepszych zawodników do części ustnej; wśród dziewięciu finalistów znalazł się nasz uczeń -Kamil Babiak.
  W dniu 5.02.2023r. odbyła się część ustna wspomnianej wyżej olimpiady, która składała się z dwóch modułów: quizu geograficznego i wypowiedzi ustnej na temat charakterystyki wylosowanego regionu. Kamil opisywał Bliski Wschód. W zawodach okręgowych nasz uczeń zajął 5 miejsce i tytuł finalisty II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej z wynikiem 105,5 punktów (jest to suma dwóch etapów). Otrzymał liczne nagrody rzeczowe, w tym dwie karty podarunkowe do sklepu Epik. Niewykluczone, że suma zgromadzonych punktów pozwoli Kamilowi zakwalifikować się do zawodów centralnych. W tym III, najwyższym już etapie olimpiady, udział wezmą uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali oni co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia.
  Gratulujemy Łukaszowi i Kamilowi udziału w II, okręgowym etapie XLIX Olimpiady Geograficznej i trzymamy kciuki, aby Kamil miał możliwość powalczyć z najlepszymi w kraju.

  Katarzyna Malczewska - nauczycielka geografii

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram