Gry językowe Deutsch Plus

Opublikowane 29.11.2022
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Przesyłka z różnorodnymi grami językowymi „odwiedziła” naszą szkołę. Paczka z grami tematycznymi jest przesyłana przez Instytut Goethego w Warszawie do zainteresowanych szkół  na terenie całej Polski. W listopadzie dotarła także do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Dzięki zaoferowanym grom uczniowie wybranych klas pierwszych mogli utrwalić słownictwo z bieżących działów tematycznych, a także ćwiczyć rozumienie ze słuchu. Działania te zostały podjęte w ramach ogólnopolskiego  projektu Deutsch Plus wspierającego uczenie się i nauczanie języka niemieckiego.

    Emilia Dybała-Kozak

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram