Edukacja i integracja w Poleskim Parku Narodowym

Opublikowane 19.09.2022
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Dnia 16 września 2022 uczniowie z klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. Wycieczka miała charakter zarówno edukacyjny jak i integracyjny. Początek trasy to zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego, który prowadzi aktywną ochronę tego gatunku. Niewiele osób wie, że żółw błotny jest gadem wpisanym do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie. Kolejny punkt programu to  przejście ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”, gdzie pod okiem przewodnika uczniowie mogli zobaczyć najbardziej charakterystyczne i najciekawsze elementy ekosystemu Parku. Trasa ścieżki obejmuje śródleśne jezioro, z kładkami i pomostem, otoczone rozmaitymi typami lasów i torfowisk. Niestety nie udało się nam wypatrzeć słynnych żurawi, które są symbolem Poleskiego Parku. Szczególnym zainteresowaniem naszym uczniów cieszyły się torfowiska przejściowe zwane na Polesiu spleją. Występują tam rzadkie i interesujące gatunki roślin jak owadożerna rosiczka i kwitnące storczyki. Po zakończeniu zwiedzania szczególną i bardzo przyjemną atrakcją była możliwość odpoczynku przy ognisku. Wymiana wrażeń, wspólny posiłek, czas spędzony na świeżym powietrzu to doskonały sposób na „doładowanie baterii” uczniów przed rozpoczynającymi się wkrótce praktykami zawodowymi.

                                                                                                               Marzena Foltyn

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram