Życzenia na nowy rok szkolny

Opublikowane 31.08.2021
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • 31 sierpnia 2021

  Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda,
  celem – prawda.
  /Cyprian Kamil Norwid/


  Szanowni Państwo
  Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
  Przedstawiciele organów prowadzących
  Rodzice i Uczniowie

  Inaugurujemy nowy rok szkolny. W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kieruję do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych a także do wszystkich, którzy na pewno stęsknili się już za kolegami i nauczycielami oraz oczekują na wyzwania kolejnego roku nauki. Życzę, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom a czas w niej spędzony był źródłem inspirujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania przyjaznych relacji. Niech każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami a zdobyta wiedza i umiejętności staną się kapitałem na kolejne etapy edukacji.
  Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz organom prowadzącym życzę wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów i odwagi w podejmowaniu wyzwań, które zwykle towarzyszą nam na progu każdego roku szkolnego. Państwa profesjonalizm i zaangażowanie są najważniejszym elementem sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów a dobra współpraca i wsparcie – gwarancją efektywności całego systemu edukacji.
  Kolejny już rok wszyscy stajemy przed wyzwaniami, które wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Wierzę, że nauczeni doświadczeniami ostatnich kilkunastu miesięcy potrafimy przetrwać ten szczególny czas, stosując standardy bezpieczeństwa rekomendowane przez Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ten sukces nie będzie jednak możliwy bez dobrej współpracy z rodzicami; wierzę, że ich mądrość i rozwaga, systematyczna obserwacja dzieci i współdziałanie w realizacji szkolnych procedur sanitarnych pozwolą zapewnić dzieciom optymalne warunki do nauki. Szkoły są do powrotu uczniów dobrze przygotowane a profesjonalizm dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty zagwarantują nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale nade wszystko - bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.
  Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Oświaty życzę dobrego zdrowia oraz bezpiecznej pracy i nauki w nowym roku szkolnym.

  Lubelski Kurator Oświaty
  /-/ Teresa Misiuk

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram