Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pt. Odpowiedzialność prawna nieletnich

Opublikowane 29.10.2021
Autor Ilona Puła
Kategorie:
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w naszej szkole, uczniowie klas pierwszych i drugich Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie i pedagoga szkolnego dotyczących bezpieczeństwa. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich za popełniane czyny, za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi oraz działania wychowawcze jakie podejmowane są w szkole wobec zachowań ryzykownych uczniów. Dzielnicowy przybliżył uczniom zagadnienia  związane z odpowiedzialnością prawną młodzieży z którymi spotyka się na co dzień w swojej pracy. W trakcie spotkania wyjaśniono uczniom kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także co to takiego jak czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze, może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane. Policjant przestrzegał również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara oraz jakie środki wychowawcze stosuje Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec osób nieletnich. Poinformowano uczestników spotkania, czym jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie jakie środki wychowawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Omówiono również zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu oraz zadawali pytania, na które uzyskali odpowiedź.

   Mamy nadzieję, że udział uczniów w prelekcji przyczynił się do wzrostu ich świadomości o konsekwencjach niewłaściwego postępowania.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram