XIV edycja konkursu pt. „KULTURA I OBYCIE UMILAJĄ ŻYCIE”

Opublikowane 01.06.2022
Autor Ilona Puła
Kategorie: //
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 1.06.2022roku odbyła się XIV edycja konkursu pt.: Kultura i obycie umilają życie Sięgnij po wybrane elementy savoir –vivre’u i nie tylko” Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych, a także w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. 

  Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się czy też wysławiania. Dobre maniery, czyli zasady savoir-vivre, to nic innego jak serdeczność, uprzejmość i życzliwość dla innych. Kulturę osobistą i dobre maniery kształtujemy przez całe życie; istotne jest jednak, aby rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat. Dobre maniery człowiek wynosi z domu rodzinnego, w którym powinny one zostać ukształtowane i zakorzenione. Jeszcze nie tak dawno tzw. zasady dobrego wychowania sterowały naszym życiem. Przez ich pryzmat ocenialiśmy znajomych i nieznajomych w różnych sytuacjach życiowych. Rozluźnienie obyczajów spowodowało, że wiele ponadczasowych norm odeszło w zapomnienie. Młodzi ludzie często nie znają, a jeżeli znają, to niechętnie respektują zasady savoir-vivre. Jest to więc ważny problem i spore wyzwanie dla wychowawców i nauczycieli. Istotą działań jest więc przybliżanie uczniom podstawowych zasad savoir–vivre’u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka. Do zrealizowania tych celów zgłosiło się 8 drużyn 5 osobowych z klas pierwszych naszej szkoły, przygotowanych przez  pedagoga i wychowawców klas. Wiedzę i zadania zespołów oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca komisji Magdalena Guz, nauczyciele –  Elżbieta Rola, Ilona Puła, Joanna Lipska, Urszula Martyniuk i Zbigniew Zarzycki oraz uczennice klasy 2TEk: Klaudia Kęska, Julia Habros i Karolina Socha, które prowadziły konkurs.

  Uczestnicy rozpoczęli zmagania od konkurencji losowanie pytań - testu, który sprawdzał zdobytą w szkole wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Uczniowie zaprezentowali się w następujących konkurencjach, takich jak: kodeks kulturalnego ucznia - plakat, scenki rodzajowe, wiązanie krawata, pięknie nakryty stół, prezentacja recytacji wiersza lub piosenki np. własnego autorstwa, moda na dwie różne okazje, układanie puzzli, które sprawdzały zdobytą wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i obowiązujących reguł grzecznościowych oraz motywowały do doskonalenia nabywanych umiejętności.

  Najlepszą grupą okazała się klasa 1TEk kształcąca w kierunku technik ekonomista, następnie reprezentacje klas 1TM-technik mechanik, 1TR-technik rachunkowości, 1a-Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 klasa wielozawodowa oraz 1TB-technik budownictwa. Pomysłowość i kreatywność uczestników w rozwiązywaniu zadań przyniosła uczestnikom wiele satysfakcji i przede wszystkim dobrej zabawy w tak ważnym dniu, jak Dzień Dziecka. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i udział we wspólnej zabawie i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!

  Koordynator konkursu: Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram