Uczennice z technikum ekonomicznego RCEZ na Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Opublikowane 17.11.2021
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie: //
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Rola giełdy papierów wartościowych w finansowaniu działalności gospodarczej lub znaczenie rynku
  kapitałowego dla gospodarstw domowych – to jeden z dwóch tematów, które miały do wyboru
  uczestniczki XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Oprócz pytania opisowego uczniowie musieli
  rozwiązać zadanie otwarte oraz test z wiedzy ekonomicznej.

  Decyzją Komitetu Głównego bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (XXXV) odbywa się pod
  hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Przyjęcie wspomnianego hasła
  przewodniego ma na celu zapoznanie uczestników Olimpiady ze znaczeniem, jakie giełdy pełnią
  obecnie we współczesnej gospodarce rynkowej oraz przybliżenie im realiów funkcjonowania tego
  typu instytucji rynkowych. Co więcej, taki dobór tematyki będącej przedmiotem dyskusji w ramach
  XXXV OWE jest wynikiem wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym w polskim społeczeństwie,
  jaki ma miejsce w konsekwencji pandemii COVID-19. Szczególnym jego wyrazem jest wzrost liczby
  rachunków maklerskich w okresie od stycznia do listopada 2020 r. o 66 tysięcy.

  W etapie szkolnym olimpiady udział wzięły uczennice Technikum Ekonomicznego w Regionalnym
  Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Do rozwiązania miały test składający się z 30 pytań. To
  nie wszystko. Opowiedzieć też trzeba było na jeden z tematów z olimpiady. Praca opisowa dotyczyć
  miała roli giełdy papierów wartościowych w finansowaniu działalności gospodarczej lub znaczenia
  rynku kapitałowe dla gospodarstw domowych.


  Ostateczne wyniki pierwszego etapu olimpiady powinniśmy poznać do 5 grudnia.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram