Światowy Dzień Mokradeł w RCEZ

Opublikowane 10.02.2022
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie: //
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 8-10.02.2022 uczniowie klas 4TM, 4TB oraz 3THEKa pod opieką Edyty Kozieł i Katarzyny Malczewskiej brali udział w obchodach Światowego Dnia Mokradeł z Lubelskimi Parkami Krajobrazowymi. Ze względu na sytuację epidemiczną akcja miała charakter zdalny.
  Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetlands Day) jest obchodzony co roku 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej w 1971 r., której celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, co stanowi wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. W tym roku hasłem przewodnim tego dnia jest „Działanie na rzecz mokradeł dla ludzi i przyrody” (ang. Wetlands Action for People and Nature). Podkreśla ono znaczenie ochrony terenów podmokłych dla zapewnienia równowagi, zarówno w kontekście życia człowieka, jak i funkcjonowania całego środowiska naturalnego.
  Uczniowie RCEZ wzięli udział w konkursie wiedzy o obszarach wodno-błotnych „W Krainie Bagien i Moczarów”. Quiz składał się z 20 pytań zamkniętych oraz 10 pytań na rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin występujących na terenach mokradłowych, a także na rozpoznaniu głosów ptaków. Następnie oglądali wykłady online dotyczące ptasich wędrowców i ich rekordów, roli obszarów wodno-błotnych oraz wyjątkowości Poleskiego Parku Narodowego i ekosystemów mokradłowych.
  Dziękujemy Lubelskim Parkom Krajobrazowym za ciekawą akcję i czekamy z niecierpliwością na kolejne 🙂

  tekst: Edyta Kozieł


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram