Stypendyści Lubelskiej Kuźni Talentów

Opublikowane 20.12.2021
Autor Agnieszka Sachar
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Z ogromną satysfakcją informujemy, że Karolina Bartkowicz, Oliwia Karczmarz z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, Monika Tołubińska z klasy III Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz Klaudia Kęska i Piotr Nowak z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista klasy 2 TEK otrzymali stypendia w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023". Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021.

  Projekt stypendialny „Lubelska kuźnia talentów” realizowany jest w latach 2021-2023 przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego z nauczanych przedmiotów ogólnych lub przedmiotów zawodowych. Stypendium mogą uzyskać uczniowie, którzy w roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 lub w przypadku uczniów branżowej szkoły branżowej – 4,50, albo osiągnęli tytuł laureata lub finalisty olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu lub rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

  Serdecznie gratulujemy naszym uzdolnionym uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów i rozwoju swoich zainteresowań i pasji.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram