Konferencja zamykająca projekty młodzieży w ramach programu „Logika ekologii”

Opublikowane 10.06.2022
Autor Ilona Puła
Kategorie:
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 9 czerwca 2022 roku uczniowie Technikum Zawodowego
  kształcącego w zawodzie technik elektronik wzięli udział w konferencji
  poświęconej podsumowaniu i zamknięciu projektów młodzieży w ramach
  programu "Logika ekologii". Prowadzącym jedną z części konferencji był Michał
  Olszański, znany dziennikarz, a jednocześnie Prezes Polskiej Fundacji Dzieci i
  Młodzieży. Konferencja odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie. Program
  „Logika ekologii” realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży pod
  Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.
  Jury składające się z przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska UM
  Lublin, Politechniki Lubelskiej, a także dyrektora Kom Eko oraz Nadleśniczego z
  Lubartowa wybrało najlepsze projekty. Uczniowie Regionalnego Centrum
  Edukacji Zawodowej opracowali projekt pod hasłem „Świat jest jeden” , który
  został doceniony i dzięki temu otrzymali tytuł finalistów konkursu.
  Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i
  młodzieży: dobrych nawyków żywieniowych, regularnego spożywania posiłków
  oraz uświadamianie o konsekwencjach złej diety. Projekt ten również stawiał
  sobie jako priorytet budowanie wśród młodzieży odpowiedzialnej postawy za
  środowisko naturalne poprzez ograniczenie kupowania żywności w
  opakowaniach jednorazowych. Prezentację zakończyli propozycją kompozycji
  przykładowych pudełeczek z drugim śniadaniem, które młodzież
  zaprezentowała jury i publiczności.
  Gratulujemy!

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram