Wspieramy OSP

Opublikowane 04.11.2021
Autor Jacek Bednarski
Kategorie:
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Nasze Szkolne Koło Wolontariatu wzięło udział w akcji“Strażaków wspierajmy - elektrosprzęt oddajmy!”. Akcja polegała na przeprowadzeniu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, w zamian za który jednostka OSP Ostrówek, w której działają nasi obecni uczniowie, absolwenci a zarazem  wolontariusze otrzyma środki finansowe na doposażenie jednostki. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i uczniom za przekazanie zużytego elektrosprzętu. Szkolne Koło Wolontariatu.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram