Konkurs na najlepszą frekwencję rozstrzygnięty

Opublikowane 11.05.2022
Autor Ilona Puła
Kategorie: //
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole odbywała się trzecia edycja Konkursu na najlepszą frekwencję. Warto zaznaczyć, że konkurs miał na celu mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia i poprawienie frekwencji w szkole. Brały w nim udział wszystkie klasy technikum i branżowej szkoły I stopnia. Trzeba przypomnieć, że wychowawcy co miesiąc przekazywali frekwencję swojej klasy oraz podawali ilość wychowanków, którzy nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej. Dane te przeliczane były na punkty, a comiesięczny ranking publikowany na stronie szkoły. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się 1 października 2021r. i trwała do końca kwietnia 2022r. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Przewodniczący komisji – wicedyrektor Magdalena Guz, Szkolni Koordynatorzy Konkursu – pani Iwona Mocior i p. Ilona Puła oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

  Poniżej prezentujemy wyniki:

  I miejsce w Technikum Zawodowym zajęła klasa 1TE (wychowawca p. Łukasz Najda).

  I miejsce w Branżowej Szkole I Stopnia zajęła klasa 3b (wychowawca p. Eliza Gradzińska).

  Podsumowanie wyników konkursu na najlepszą frekwencję w szkole >>PDF>>

  Na koniec pozostaje pogratulować klasom sukcesu, a wychowawcom – podziękować za mobilizację swoich wychowanków.

  Organizatorzy Konkursu

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram