KONKURS KARAOKE W JĘZYKACH OBCYCH

Opublikowane 20.12.2021
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie: //
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 4 lutego 2022 roku w naszej szkole zostanie przeprowadzony po raz pierwszy Konkurs Karaoke. W grę wchodzą języki obce (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, itd.). Zachęcamy do udziału, ponieważ od ilości uczestników zależy sukces przedsięwzięcia 🙂

  Cele konkursu:

  1. Motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania wiedzy – poznawanie języka obcego poprzez śpiew
  2. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji
  3. Zachęcanie uczniów do prezentowania talentu na forum – promocja twórczości artystycznej młodzieży.

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły w dwóch kategoriach: SOLIŚCI oraz GRUPY WOKALNE.

  2. Zgłoszenia przyjmują: Marta Wronowska i Monika Magoń do 16 stycznia 2022. Informację można przekazać osobiście lub przez konto szkolne, podając obowiązkowo: Imię i nazwisko, klasę, wykonawcę i tytuł utworu. To samo dotyczy uczniów, którzy zamierzają wystąpić w grupie.

  2. Każdy wykonawca prezentuje utwory w językach obcych w formie karaoke – tekst utworów w językach obcych będzie dostępny na ekranie.

  3. MIEJSCE KONKURSU: RCEZ w Lubartowie

  4. Jeśli do konkursu zgłosi się bardzo duża ilość chętnych, możliwe będzie przeprowadzenie konkursu w 2 etapach: eliminacje oraz finał. Ostateczna decyzja zapadnie 17 stycznia 2022, gdy znana będzie ilość uczestników.

  5. Kolejność występów w drodze losowania.

  6. Występy oceniać będzie jury, w skład którego wchodzić będą: dyrektor szkoły oraz  nauczyciele języków obcych. Oceniane będą: poprawność językowa, ekspresja muzyczna, walory sceniczno - aktorskie (gestykulacja, sposób wykonania utworu), wrażenie artystyczne.

  7. Dla uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

  WAŻNE!!! TERMIN KONKURSU ZALEŻNY JEST OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ I MOŻE ZOSTAĆ PRZESUNIĘTY.

  Marta Wronowska i Monika Magoń

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram