XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Opublikowane 13.01.2022
Autor Agnieszka Sachar
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • 10 stycznia 2022 roku odbył się szkolny etap XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska i jednostek Ligi Ochrony Przyrody. W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział 10 uczniów z klas 2TEk i 4TEk.

  Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstawowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych geografii, chemii, fizyki. Wymagana jest od uczestników znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

  Każdy uczestnik konkursowych zmagań rozwiązywał test złożony z 50 zadań. Aby zakwalifikować się do następnego etapu należało uzyskać minimum 80% punktów.

  Najlepszy wynik uzyskali:

  1. Kamil Babiak 2TEK - 31 pkt.
  2. Piotr Nowak 2TEK - 28 pkt.
  3. Łukasz Buczyński 2TEK - 26 pkt.

  Gratulujemy!!!!

  Marta Fąk i Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram